Študentská osobnosť 2015

Hlavné podujatia roku 2014


Mladý inovatívny podnikateľ r.2014


Študentská podnikateľská cena 2014


Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/2014


Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2014/2015

Prednáška Peter Zálešák -spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Nay,a.s.,(Nay Elektrodom, ElectroWorld) dňa 23.4. o 9:15 hod online *tu*Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2013/2014


Projekty partnerov:

Program Slovnaft Growww 2015 viac info tu


Gino


Projekty partnerov 2014:

Zlatý Amos
Program Growww
Zúčastnite sa na oslavách 10. výročia členstva SR v EUNachádzate sa tu

Mladý inovatívny podnikateľ 2012

„Mladý inovatívny podnikateľ 2012“
 
1.  Názov projektu: celoslovenská súťaž mladých kreatívnych podnikateľov „Mladý inovatívny podnikateľ 2012“
 
2.  Anotácia projektu (stručná charakteristika projektu): „Mladý inovatívny podnikateľ 2012“ je národná súťaž mladých podnikateľov, ktorí uplatňujú vo svojej firme inovatívne prístupy. Má podporiť na jednej strane chuť mladých ľudí do podnikania na Slovensku ako aj kreativitu, uplatňovanie nových prístupov na druhej strane. „Mladý inovatívny podnikateľ 2012“ je súčasťou celosvetovej súťaže „Creative Young Entrepreneur Award“, ktorú organizuje naša materská organizácia Junior Chamber International, jedna z najväčších organizácií pre mladých lídrov a podnikateľov na svete. Organizácia má vyše 200 000 členov v 120 krajinách sveta. Slovenská republika sa do tejto súťaže zapojí po šiesty krát.
Domnievame sa, že malé a stredné podnikanie je základom dobre fungujúcej ekonomiky a malé a stredné firmy musia byť invenčné a kreatívne aby „prežili“ v tvrdej konkurencii. A práve mladí ľudia sú buď živnostníci alebo po väčšinou majitelia týchto malých a stredných firiem.
Projekt bude podporovaný na stretnutiach s podnikateľskou komunitou vo všetkých krajských mestách SR, ako aj v ďalších vybraných väčších mestách v SR t.z. pôjdeme pri propagácií priamo do regiónov Slovenska. Tu vidíme priestor na silnú ofenzívu ohľadom informovania o projekte t.j. medzi malými a strednými podnikateľmi v jednotlivých regiónoch Slovenska. Využijeme taktiež na tento účel regionálne podnikateľské periodiká, aby sa informácia dostala aj do menších miest. V spolupráci s  agentúrami pre podporu podnikania oslovíme sieť RPIC a BIC, ktoré by mohli byť významným komunikačným kanálom v tomto projekte. Zároveň oslovíme clustre univerzít, vedecko-technologických združení, priemyselných podnikov. Taktiež budeme monitorovať príbehy úspešných slovenských inovatívnych firiem a oslovíme ich majiteľov resp. konateľov.
„Mladý inovatívny podnikateľ 2012“ sa vyhlási na slávnostnom podujatí v júni 2012 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Nominácie do súťaže, budú posudzovať predstavitelia podnikateľských združení ako aj významní, úspešní podnikatelia slovenských ako aj zahraničných spoločností pôsobiacich na Slovensku.
3.  Vyhlasovatelia súťaže: JCI -Slovensko (Junior Chamber International- Slovakia) a Združenie podnikateľov Slovenska.Projekt je organizovaný pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
4.  Pôsobnosť súťaže: celoslovenská
5.  Územie realizácie: Slovenská republika
6.  Charakter podujatia: neziskové, celospoločenský prínos
7.  Podmienky súťaže:  Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ, ktorý je štátnym občanom SR a ktorý je vo veku 18 – 40 rokov. Akceptovateľné sú všetky právne formy podnikania. Podnikateľ vyplní formulár na internetovej stránkewww.invencia.sk, ktorý bude identickým s medzinárodným formulárom priloženým v prílohe tohto projektu. Hlavný dôraz bude daný na aplikovanie inovatívneho prístupu vo svojom podnikaní. Po uzatvorení súťaže, ktoré bude dané deadlinom zasadne rada garantov (expertov) na posudzovanie nominácií, ktorá vyberie 5 najlepších. Týchto 5 finalistov pozve na „hearing“, kde budú diskutovať s komisiou o ich podnikateľských ambíciách. Na základe „hearingu“ a diskusie komisia vyberie najlepších 3 mladých podnikateľov ktorí získajú nomináciu na svetovú súťaž.
    
8.  Ceny pre súťažiacich:
Víťaz získa atraktívny zahraničný zájazd.Traja nominovaní na svetovú súťaž zapožičanie automobilu BMW s plnou nádržou.Všetci piati finalisti získajú vecné ceny.Taktiež bude udelená "Cena prvej dámy SR-p.Silvie Gašparovičovej".

 
9. Časový harmonogram projektu:
1.5. 2012-začiatok mediálnej kampane
1.5. -  1.6. 2012-mediálna kampaň v printových ako aj elektronických médiach
1.5.-   1.6. 2012-možnosť zúčastniť sa súťaže online systémom cez internet
1.6.-  10.6.2012-posúdenie nominácií expertami a zároveň výber 5 finalistov ,následne hearing resp. diskusia s 5 finalistami
3. júnový týždeň 2012 - slávnostné vyhodnotenie projektu za účasti médií v Bratislave
 

10. Prezentácia podujatia vo vzťahu k médiám:

Mediálnymi partnermi podujatia budú:
Profit,portál podnikajte.sk,SITA,portál webnoviny.sk

Hlavný mediálny partner
Hospodárske noviny

Mediálni partneri
Spolupracujúce organizácie
Združenie mladých podnikatelov Slovenska

 
11. Občianske združenie – organizátor:

JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia), IČO: 421 267 54
Dolnozemská cesta 1
851 02 Bratislava, SR
Email:

jcsk@zoznam.sk
telefon: 0905 403 596

 

Naši partneri

f