Študentská osobnosť 2015

Hlavné podujatia roku 2014


Mladý inovatívny podnikateľ r.2014


Študentská podnikateľská cena 2014


Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/2014


Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2014/2015

Prednáška Peter Zálešák -spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Nay,a.s.,(Nay Elektrodom, ElectroWorld) dňa 23.4. o 9:15 hod online *tu*Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2013/2014


Projekty partnerov:

Program Slovnaft Growww 2015 viac info tu


Gino


Projekty partnerov 2014:

Zlatý Amos
Program Growww
Zúčastnite sa na oslavách 10. výročia členstva SR v EUNachádzate sa tu

Študentská podnikateľská cena 2012

Študentská podnikateľská cena 2012
a)      Názov projektu: Celoslovenská súťaž študentských podnikateľských riešení „Študentská podnikateľská cena 2012“
b)      Anotácia projektu (stručná charakteristika projektu): Jej cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Snažíme sa podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali už počas štúdia aj realizovať t.z. po skončení školy už mohli fungovať ako samostatne zárobkovo činné osoby príp. firmy ktorú už budú mať aj svojich zamestnancov. Hlavnou úlohou tohto projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ. Títo mladí ľudia sú už počas svojho pôsobenia na VŠ pripravení pre prax hlavne tým, že už majú rozbehnuté podnikanie a chcú ho ďalej rozvíjať a rozširovať po jej absolvovaní. Pridaná hodnota je predovšetkým v tom, že je to určitý návod ako zvyšovať zamestnanosť absolventov VŠ na Slovensku a zároveň sú títo mladí ľudia potencionálnymi zamestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Aj týmto spôsobom je možné podporovať malé a stredné podnikanie na Slovensku, čo je pre nás dôležité hlavne v období ekonomickej krízy.
     Zaujímavé podnikateľské nápady budú odmenení hodnotnými vecnými cenami. Lídri štyroch najlepších študentov -podnikateľov budú pozvaní na stretnutie s úspešnými podnikateľmi a zástupcami vyhlasovateľov projektu, kde predstavia svoju firmu a prezentujú svoje vízie ako aj plán rozvoja svojej firmy. Zároveň budú odpovedať na otázky zástupcov podnikateľského stavu. Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vyberie reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri r. 2012 v USA za účasti významných európskych a amerických podnikateľov. Projekt je súčasťou súťaže „Global Student Entrepreneurs Award“-najväčšej súťaže pre študentov-podnikateľov na svete
c)       Vyhlasovateľ súťaže: JCI-Slovensko (Junior Chamber International -Slovakia).Spoluorganizátor –Združenie mladých podnikateľov Slovenska
Odborní garanti: Slovenský živnostenský zväz, Združenie podnikateľov Slovenska
d)      Charakter podujatia: neziskové, celoslovenský prínos
e)      Územie realizácie: Slovenská republika
f)       Podmienky súťaže:
1.       Do súťaže sa môže prihlásiť študent dennej alebo externej formy štúdia na niektorej z fakúlt VŠ v SR
2.       Študent musí byť vo veku 18 až 35 rokov.
3.       Študent musí byť majiteľom alebo spolumajiteľom spoločnosti a zároveň pôsobí v exekutíve spoločnosti.
4.       Študent musí byť občanom SR
5.       Študent vyplní prihlášku v slovenskom jazyku, ktorú nájde na webovej stránke www.student-podnikatel.sk. Vyplnená prihláška musí byť zaslaná najneskôr do 17.10 2012 online systémom.
6.       Po uzatvorení súťaže, ktoré bude dané deadlinom zasadne rada garantov pre posudzovanie nominácií, ktorá vyberie 5 najlepších. Týchto 5 finalistov pozve na „hearing“, kde budú diskutovať s komisiou o ich podnikateľských ambíciách. Na základe „hearingu“ a diskusie, komisia vyberie absolútneho víťaz, ktorý bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále súťaže v novembri 2012 v USA. Všetci 5 finalisti budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a budú odmenení vecnými cenami. Ceny pre 5 finalistov súťaže budú zabezpečené vo vlastnej réžii.
g)      Cieľová skupina projektu: študenti VŠ, ktorí už reálne podnikajú počas štúdia.
h)      Časový plán, začiatok a ukončenie projektu:
26.9.2012 – oficiálne vyhlásenie projektu
26.9 – 17.10.2012– mediálna kampaň v printových ako aj elektronických médiách, informačná kampaň vo forme plagátov na vysokých školách v SR, možnosť zúčastniť sa súťaže online systémom
18.10. – 21.10.2012 posudzovanie nominácií expertmi (Radou garantov) a zároveň výber 5 finalistov, hearing resp. diskusia s 5 finalistami.
posledný októbrový týždeň 2012 – slávnostné vyhodnotenie projektu za účasti médií v Bratislave
i)        Medializácia podujatia: mediálnymi partnermi projektu sú odborné časopisy Profit, Trend, portál www.podnikajte.sk
j)        Osoba koordinujúca projekt: Marián Meško – výkonný predseda a štatutárny zástupca - JCI Slovensko, email: jcslovakia@gmail.com ,tel. : 0905 403 596

Naši partneri

f