Študentská osobnosť 2015

Hlavné podujatia roku 2014


Mladý inovatívny podnikateľ r.2014


Študentská podnikateľská cena 2014


Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/2014


Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2014/2015

Prednáška Peter Zálešák -spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Nay,a.s.,(Nay Elektrodom, ElectroWorld) dňa 23.4. o 9:15 hod online *tu*Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2013/2014


Projekty partnerov:

Program Slovnaft Growww 2015 viac info tu


Gino


Projekty partnerov 2014:

Zlatý Amos
Program Growww
Zúčastnite sa na oslavách 10. výročia členstva SR v EUNachádzate sa tu

Študentská podnikateľská cena r. 2013

 

a)      Názov projektu:  Celoslovenská súťaž študentských podnikateľských riešení „Študentská podnikateľská cena  2013“

b)      Anotácia projektu (stručná charakteristika projektu): Jej cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Snažíme sa podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali už počas štúdia aj realizovať t.z. po skončení školy už mohli fungovať ako samostatne zárobkovo činné osoby príp. firmy ktorú už budú mať aj svojich zamestnancov. Hlavnou úlohou tohto projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ. Títo mladí ľudia sú už počas svojho pôsobenia na VŠ pripravení pre prax hlavne tým, že už majú rozbehnuté podnikanie a chcú ho ďalej rozvíjať a rozširovať po jej absolvovaní. Pridaná hodnota je predovšetkým v tom, že je to určitý návod ako zvyšovať zamestnanosť absolventov VŠ na Slovensku a zároveň sú títo mladí ľudia potencionálnymi zamestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Aj týmto spôsobom je možné podporovať malé a stredné podnikanie na Slovensku, čo je pre nás dôležité hlavne v období ekonomickej krízy.

           Zaujímavé podnikateľské nápady budú odmenení hodnotnými  vecnými cenami. Lídri štyroch  najlepších  študentov -podnikateľov budú pozvaní na stretnutie s úspešnými podnikateľmi a zástupcami vyhlasovateľov projektu, kde predstavia svoju firmu a prezentujú svoje vízie ako aj plán rozvoja svojej firmy. Zároveň budú odpovedať na otázky zástupcov podnikateľského stavu. Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vyberie reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri  r. 2013 v USA za účasti významných európskych a amerických podnikateľov. Projekt je súčasťou súťaže „Global Student Entrepreneurs Award“-najväčšej súťaže pre študentov-podnikateľov na svete

c)       Vyhlasovateľ súťaže: JCI-Slovensko (Junior Chamber International) a Slovenská obchodná a piemyselná komora

        Odborný garant:  Združenie podnikateľov Slovenska

d)      Charakter podujatia: neziskové, celoslovenský prínos

e)      Územie realizácie: Slovenská republika

f)       Podmienky súťaže:

1.       Do súťaže sa môže prihlásiť študent dennej alebo externej formy štúdia na niektorej z fakúlt VŠ v SR 

2.       Študent musí byť vo veku 18 až 35 rokov.

3.       Študent musí byť majiteľom  alebo spolumajiteľom  spoločnosti a zároveň  pôsobí v exekutíve spoločnosti.

4.       Študent musí byť občanom SR

5.       Študent vyplní prihlášku v slovenskom jazyku, ktorú nájde na webovej stránke www.student-podnikatel.sk. Vyplnená prihláška musí byť zaslaná najneskôr do 20.10 2013 online systémom.

6.       Po uzatvorení súťaže, ktoré bude dané deadlinom zasadne rada garantov pre posudzovanie nominácií, ktorá vyberie 5 najlepších. Týchto 5 finalistov pozve na „hearing“, kde budú diskutovať s komisiou o ich podnikateľských ambíciách. Na základe „hearingu“ a diskusie, komisia vyberie absolútneho víťaz, ktorý bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále súťaže v novembri 2013 v USA. Všetci 5 finalisti budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a budú odmenení vecnými cenami.

g)      Cieľová skupina projektu: študenti VŠ, ktorí už reálne podnikajú počas štúdia.

h)      Časový plán, začiatok a ukončenie projektu:
20.9.2013 – oficiálne vyhlásenie projektu
20.9 – 20.10.2013– mediálna kampaň v printových ako aj elektronických médiách, informačná kampaň vo forme plagátov na vysokých školách v SR, možnosť zúčastniť sa súťaže online systémom
20.10. – 30.10.2013 posudzovanie nominácií expertmi (Radou garantov) a zároveň výber 5 finalistov, hearing resp. diskusia s 5 finalistami.
prvý  novembrový týždeň 2013 – slávnostné vyhodnotenie projektu za účasti médií v Bratislave

i)      Medializácia podujatia:   Hlavným mediálnym partnerom  projektu sú Hospodárske noviny.Mediálnymi partnermi projektu sú:portál podnikajte.sk, odborný časopis Profit,  portál webnoviny, agentúra SITA, odborný časopis Forbes, časopis Student life, RTVS.

 

Naši partneri

f