Študentská osobnosť 2015

Hlavné podujatia roku 2014


Mladý inovatívny podnikateľ r.2014


Študentská podnikateľská cena 2014


Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/2014


Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2014/2015

Prednáška Peter Zálešák -spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Nay,a.s.,(Nay Elektrodom, ElectroWorld) dňa 23.4. o 9:15 hod online *tu*Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2013/2014


Projekty partnerov:

Program Slovnaft Growww 2015 viac info tu


Gino


Projekty partnerov 2014:

Zlatý Amos
Program Growww
Zúčastnite sa na oslavách 10. výročia členstva SR v EUNachádzate sa tu

Vyhodnotenie súťaže Študentská osobnosť Slovenska 2011/2012

11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí si 4. decembra 2102 prevzalo prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska. Projekt Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2.a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Za školský rok 2011/2012 bolo do ôsmeho ročníka súťaže nominovaných 83 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt bol realizovaný pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR. Hlavným organizátorom projektu bol Junior Chamber International – Slovakia, generálnym partnerom pre školský rok 2011/2012 bola tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

 V ôsmom ročníku podujatia bolo vyhlásených 11 kategórií podľa jednotlivých študijných smerov. Predstavitelia fakúlt a riaditelia vedeckých pracovísk nominovali na ocenenie celkovo 83  študentov. V každej kategórii nezávislá odborná komisia vybrala víťazov, ktorí získali vecné ceny a finančnú odmenu. Medzi ocenenými boli aj zástupcovia Slovenskej akadémie vied. Napokon Top študentskou osobnosťou sa  stala a cenu Prezidenta SR si prevzala Mgr.Marína Cihová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave.

 Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi študentských odborných súťaží, doktorandi s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešní umelci či športovci.

 Víťazi  jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2011/2012:

 1.Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Pavol Kunzo- Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave

 2.Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Ivan Brezáni, PhD.- Fakulta BERG TU v Košiciach

 3.Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

RNDr. Matúš Dirbák -Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

 4.Lekárske vedy, farmácia

Mgr.Marína Cihová- Ústav experimentálnej onkológie SAV v Bratislave

 5.Prírodné vedy, chémia

Mgr.Matúš Hyžný- Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

 6.Stavebníctvo, architektúra

Ing. Arch. Michal Ganobjak- Fakulta architektúry STU v Bratislave

 7.Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Lukáš Hleba- Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

 8.Právo,filozofia, politológia, sociológia

Bc. Jaroslav Čollák- Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

 9.Kultúra a umenie

Bc. Jakub Viktorín- Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave

 10.Ekonómia

Ing. Mária Vojtková, MA.- Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

 11.Šport

Mgr. Danka Barteková- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 Top študentskou osobnosťou 2011/2012 sa stala a cenu Prezidenta SR si prevzala Mgr.Marína Cihová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, víťazka  kategórie Lekárske vedy, farmácia. Ocenenie získala za vedecký prínos v oblasti výskumu mezenchýmových kmeňových buniek a možností ich uplatnenia v protinádorovej liečbe.

 Mgr. Marína Cihová začala na Ústave experimentálnej onkológie SAV pracovať už ako študentka Prírodovedeckej fakulty UK. Pracovala v oblasti výskumu a využitia retrovírusových vektorov pre protinádorovú liečbu a obhájila aj diplomovú prácu s názvom „Konštrukcia a testovanie nových retrovírusových vektorov“. Po ukončení magisterského štúdia na Katedre molekulárnej biológie pokračovala v doktorandskom štúdiu na Ústave experimentálnej onkológie. Kolektív, v ktorom Marína Cihová pracuje, sa venuje výskumu a využitiu dospelých mezenchýmových kmeňových buniek v protinádorovej génovej terapii. Nominovaná sa už štvrtý rok podieľa na výskume využitia mezenchýmových kmeňových buniek pri liečbe agresívnych mozgových nádorov.

 

Príloha

Ocenenia čakajúce na študentov

Príloha

Príhovor profesorky Daniely Ježovej, podpredsedníčky SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium

Príloha

Príhovor prezidenta

Príloha

Pohľad do sály

Príloha

Ocenení študenti

Príloha

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odovzdáva ocenenie top študentskej osobnosti roka Mgr.Maríne Cihovej

Príloha

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a ocenená Mgr.Marína Cihová

Príloha

Poďakovanie Mgr.Maríny Cihovej

Príloha

Predseda SAV Jaromír Pastorek, prezident SR Ivan Gašparovič, výkonný predseda organizácie JCI Slovensko Marián Meško a podpredsedníčka SAV Daniela Ježová

Príloha

Predseda SAV profesor Jaromír Pastorek pri odovzdávaní kytice top študentskej osobnosti roka

Príloha

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV Jaromír Pastorek a ocenená Mgr.Marína Cihová

Príloha

Ocenení študenti s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom

Príloha

Program

Naši partneri

f