Študentská osobnosť 2015

Hlavné podujatia roku 2014


Mladý inovatívny podnikateľ r.2014


Študentská podnikateľská cena 2014


Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/2014


Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2014/2015

Prednáška Peter Zálešák -spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Nay,a.s.,(Nay Elektrodom, ElectroWorld) dňa 23.4. o 9:15 hod online *tu*Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2013/2014


Projekty partnerov:

Program Slovnaft Growww 2015 viac info tu


Gino


Projekty partnerov 2014:

Zlatý Amos
Program Growww
Zúčastnite sa na oslavách 10. výročia členstva SR v EUNachádzate sa tu

Vyhodnotenie súťaže Študentská osobnosť Slovenska 2012/2013

11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí sa dnes môže pýšiť prestížnym ocenením Študentská osobnosť Slovenska.


Víťazka kategórie informatika a matematicko - fyzikálne vedy a celková víťazka súťaže Mária Virčíková počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013 v Pálfyho paláci. Bratislava, 11. december 2013.


Projekt Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž, ktorá oceňuje tých najlepších študentov. Predstavitelia fakúlt do deviateho súťaže pre školský rok 2012/2013 nominovali 70 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt je realizovaný pod záštitou prezidenta SR. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia, generálnym partnerom pre školský rok 2012/2013 je už tradične spoločnosť Skanska.

„Podpora vzdelávania je jednou zo základných priorít našej spoločnosti.


Teší nás, že i prostredníctvom tohto projektu môžeme podporiť potenciál mladých ľudí, ich úsilie a cieľavedomosť, ktorú potvrdili i nomináciou v tejto súťaži,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi študentských odborných súťaží, doktorandi s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešní umelci či športovci.

V deviatom ročníku podujatia bolo vyhlásených 11 kategórií podľa jednotlivých študijných smerov. V každej kategórii nezávislá odborná komisia vybrala víťazov, ktorí získali vecné ceny a finančnú odmenu.

„Každoročný počet nominácií, ktoré do súťaže dostávame, nás utvrdzuje v presvedčení, že projekt tohto tipu má v našej krajine miesto a že medzi mladými ľuďmi je ohromný potenciál, na ktorý treba poukázať a ktorý je potrebné podporiť,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

TOP študentská osobnosť 2012/2013 je Ing. Mária Virčíková

Top študentskou osobnosťou 2012/2013 sa stala a Cenu prezidenta SR získala Ing. Mária Virčíková z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, víťazka kategórie Informatika a matematicko - fyzikálne vedy. Ocenenie získala za svoju dizertačnú prácu v odbore Umelá inteligencia s názvom Interakcia človek - stroj v sociálnej robotike.

Profil Top Študentskej osobnosti 2012/2013
Ing. Mária Virčíková je študentkou posledného ročníka 3. stupňa štúdia v odbore Umelá inteligencia na Fakulte informatiky a elektrotechniky Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej dizertačnej práci s názvom Interakcia človek - stroj v sociálnej robotike, v odbore Umelá inteligencia, sa venuje humanoidným robotom, t.j. interakcii človek - stroj.

Výsledky jej práce sú porovnateľné s výsledkami dosiahnutými vo svete. Prvý krát prezentovala svoje výsledky svojej práce v roku 2009 ako študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia na konferencii Cognitive and neural systems na MIT (Massachusets Institut of Technology) v Bostone, USA. Návšteva MIT Média Lab. a osobné stretnutia so špičkovými osobnosťami na MIT veľmi silno ovplyvnili jej rozhodnutie venovať sa problematike umelej inteligencie.
V roku 2010 ukončila 2. stupeň VŠ vzdelania s vynikajúcim výsledkom, pričom za svoju diplomovú prácu získala IT Valley Award 2010 za najlepšia diplomovú prácu v oblasti informačných technológií.

Po prijatí na PhD. štúdium pod vedením školiteľa Prof. Ing. Petra Sinčáka, PhD., ktorý ju predovšetkým inšpiruje a podporuje v jej najmä zahraničných aktivitách, sa stala už dnes medzinárodne známou osobnosťou. Ocenením výsledkov jej práce sú pozvané prednášky na japonských univerzitách v decembri 2012 na Kyushu Inst. Technology, Fukuoka, Tokyo Inštitúte of Technology, Tokyo, Tsukuba University a Tokyo University a na prestížnom Kórea Advanced Inštitúte of Science and Technology (KAIST) v Južnej Kórei.

V roku 2013 sa angažovala v projekte Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Košice aktivitami: Výstava Robotické emócie, DIG Gallery, Košice a populárnou prednáškou Raňajky s umelou inteligenciou v reštaurácii v Košiciach. Ďalšie významné popularizačné činnosti s humanoidnými robotmi sú na školách a v nemocniciach (FNsP Košice) a na Noci výskumníkov (vystúpenia robotov Nao).

Cenu Hospodárskych novín na základe internetového hlasovania verejnosti získal Štefan Tóth z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013

Elektrotechnika, priemyselné technológie
Bc. Lukáš Pariža - Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Ján Duplák, PhD. - Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach

Informatika a matematicko - fyzikálne vedy
Ing. Mária Virčíková - Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Lekárske vedy, farmácia
MUDr. Juraj Sokol - Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave

Prírodné vedy, chémia
RNDr.Matúš Peško, PhD. - Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Stavebníctvo, architektúra
Ing. Peter Staňák, PhD. - Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. - Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Právo,filozofia, politológia, sociológia
Mgr. Lenka Kostovičová - Ústav experimentálnej psychológie SAV

Kultúra a umenie
Bc.Tomáš Šelc - Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

Ekonómia
Michal Mešťan - Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Šport
Richard Varga - Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Víťaz kategórie Eletrotechnika a priemyselné technológie Lukáš Pariža počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013 v Pálfyho paláci. Bratislava, 11. december 2013.


Víťaz kategórie Hutníctvo, strojárstvo a energetika Ján Duplák počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013 v Pálfyho paláci. Bratislava, 11. december 2013.


Víťazka kategórie informatika a matematicko - fyzikálne vedy a celková víťazka súťaže Mária Virčíková počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013.


Víťaz kategórie Eletrotechnika a priemyselné technológie Lukáš Pariža počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013 v Pálfyho paláci. Bratislava, 11. december 2013.


Víťaz kategórie Prírodné vedy a chémia Matúš Peško počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013 v Pálfyho paláci. Bratislava, 11. december 2013.


Víťaz kategórie Stavebníctvo a architektúra Peter Staňák počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013 v Pálfyho paláci. Bratislava, 11. december 2013.


Víťaz kategórie Poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo Jaromír Vašíček počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013 v Pálfyho paláci. Bratislava, 11. december 2013.


Víťazka kategórie Právo, filozofia, politológia a sociológia Lenka Kostovičová počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013 v Pálfyho paláci. Bratislava, 11. december 2013.


Víťaz kategórie Kultúra a umenie Tomáš Šelc počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013 v Pálfyho paláci. Bratislava, 11. december 2013.


Víťaz kategórie Ekonómia Michal Mešťan počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013 v Pálfyho paláci. Bratislava, 11. december 2013.


Víťaz kategórie Šport Richard Varga počas slávnostného odovzdávania ocenenia Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013 v Pálfyho paláci. Bratislava, 11. december 2013.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI - Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Skanska SK a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu a pokrýva všetky segmenty stavebníctva od infraštruktúrnych cez rezidenčné, komerčné až po PPP projekty. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994 a k dnešnému dňu s počtom cca 800 zamestnancov patrí medzi najväčších zamestnávateľov v sektore stavebníctva na Slovensku. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska, ktorý bol založený v roku 1897 vo Švédsku. V roku 2012 Skanska celosvetovo oslávila 125 rokov pôsobenia na stavebných trhoch.

Naši partneri

f