Študentská osobnosť 2015

Hlavné podujatia roku 2014


Mladý inovatívny podnikateľ r.2014


Študentská podnikateľská cena 2014


Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/2014


Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2014/2015

Prednáška Peter Zálešák -spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Nay,a.s.,(Nay Elektrodom, ElectroWorld) dňa 23.4. o 9:15 hod online *tu*Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2013/2014


Projekty partnerov:

Program Slovnaft Growww 2015 viac info tu


Gino


Projekty partnerov 2014:

Zlatý Amos
Program Growww
Zúčastnite sa na oslavách 10. výročia členstva SR v EUNachádzate sa tu

Vyhodnotenie súťaže Študentská podnikateľská cena 2011

 

Dňa 27.10.2011 sa v budove ústredia Slovenskej sporiteľne konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2011 „ Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia .Cieľom projektu je podporovať študentov v tom aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať. Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti , že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ. Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov VŠ v SR. Zároveň títo absolventi resp. v súčasnosti študenti sú potencionálnymi zámestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené vecnými cenami. Najlepší študenti-podnikatelia boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj  so zástupcami vyhlasovateľa projektu . Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri tohto roku v USA. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „ Global Student Entrepreneur Awards“.
 
Niekoľko viet o organizátorovi: Junior Chamber International-Slovakia je mimovládna, nezisková organizácia , ktorá združuje mladých ľudí a to od študentov VŠ až po samostatných podnikateľov vo veku 18-40 rokov. Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov VŠ v SR , chuť stále sa vzdelávať , pracovať na sebe, a tak byť úspešnými či už ako mladí podnikatelia alebo mladí manažéri. Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácii pre mladých lídrov a podnikateľov na svete- Junior Chamber International so sídlom v USA a európskym centrom v Bruseli so zastúpením v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov.
Odborná komisia vybrala zo 39 prihlásených 5 finalistov súťaže a to:
  1. Dominik Farkaš – spoločnosť PROnut, s.r.o.
  2. Tomáš Srnka- spoločnosť Relbit,s.r.o.
  3. Peter Šoltés- spoločnosť Soltes.eu,s.r.o.
  4. Filip Toška- spoločnosť OnXpo, s.r.o.
  5. Jozef Vodička-spoločnosť TrashOut, s.r.o.
 
Absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Awards“ sa stal Tomáš Srnka so spoločnosťou Relbit, s.r.o.
 

 

Naši partneri

f