Študentská osobnosť 2015

Hlavné podujatia roku 2014


Mladý inovatívny podnikateľ r.2014


Študentská podnikateľská cena 2014


Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/2014


Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2014/2015

Prednáška Peter Zálešák -spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Nay,a.s.,(Nay Elektrodom, ElectroWorld) dňa 23.4. o 9:15 hod online *tu*Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2013/2014


Projekty partnerov:

Program Slovnaft Growww 2015 viac info tu


Gino


Projekty partnerov 2014:

Zlatý Amos
Program Growww
Zúčastnite sa na oslavách 10. výročia členstva SR v EUNachádzate sa tu

Vyhodnotenie súťaže Študentská podnikateľská cena 2013

Dňa 7.11.2013 sa v budove ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s. konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „Študentská podnikateľská cena 2013".

Ocenili šikovných a podnikavých študentov
Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia. Spoluvyhlasovateľom bola Slovenská obchodná a priemyselná komora. Cieľom projektu je podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať.

Dokázali, že je možné vybudovať svoju firmu už počas školy
Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ.

Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov VŠ v SR. Zároveň títo absolventi resp. v súčasnosti študenti sú potencionálnymi zámestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené vecnými cenami.

Najlepší študenti-podnikatelia boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj so zástupcami vyhlasovateľa projektu. Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri tohto roku v USA.

Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „Global Student Entrepreneur Awards“.
Generálnym partnerom projektu bola Slovenská sporiteľňa,a.s.
Hlavným mediálnym partnerom projektu boli Hospodárske noviny.

Odborná komisia vybrala zo 48 prihlásených 5 finalistov súťaže a to:
1. Igor Fedorko - spoločnosť Smash, s.r.o.
2. Marián Líška - spoločnosť PROTOTYPE,s.r.o.
3. Jaroslav Mráz - spoločnosť IGEEK, s.r.o.
4. Bc. Róbert Schochmann - spoločnosť Anima Technika,s.r.o.
5. Klaudia Virgovičová - spoločnosť Váš Komfort, s.r.o.

Udelenie hlavných cien
„Cena JCI-Slovakia“ (zaujímavý podnikateľský nápad) - Klaudia Virgovičová so spoločnosťou Váš Komfort, s.r.o.
„Cena ministra školstva , vedy, výskumu a športu SR“ (najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh) - Jaroslav Mráz so spoločnosťou IGEEK, s.r.o.
Absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Awards“ sa stal Bc. Róbert Schochmann so spoločnosťou Anima Technika, s.r.o

Niečo o spoločnosti Anima Technika, s.r.o.
Spoločnosť vyvíja systémy pre diaľkové riadenie bezposádkových lietadiel a robotov (autá, lietadlá, lode). Ich produkt "Robotic Control Station" je hardvérovo softvérove riešenie, ktoré slúži ako prostriedok komunikácie medzi robotom a človekom. Pozostáva z malého počítača, ktorý sa umiestňuje na odev pilota, z 3D rukavice, ktorá sníma pohyb pilotovej ruky a z virtuálnych okuliarov novej generácie. Pomocou pohybov rúk dokáže pilot zadávať príkazy robotovi (napr. bezpilotnému lietadlu). Toto riešenie prináša taktiež možnosť stroj riadiť intuitívne. Video z kamery lietadla a letové údaje sa prostredníctvom virtuálnych okuliarov prenášajú digitálnym prenosom priamo pilotovi do očí. Výhodou využitia technológie virtuálnej reality je vyvolanie pocitu, že pilot sa nachádza na palube stroja. Systém má možnosť využiť protokol IP, čiže je možné riadiť robota na opačnej strane zeme cez internet, alebo v rámci dosahu vlastnej rádiovej siete.

Niekoľko viet o vyhlasovateľovi: Junior Chamber International-Slovakia je mimovládna, nezisková organizácia, ktorá združuje mladých ľudí a to od študentov VŠ až po samostatných podnikateľov vo veku 18-40 rokov. Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov VŠ v SR, chuť stále sa vzdelávať, pracovať na sebe, a tak byť úspešnými či už ako mladí podnikatelia alebo mladí manažéri. Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácii pre mladých lídrov a podnikateľov na svete - Junior Chamber International so sídlom v USA a európskym centrom v Bruseli so zastúpením v 120 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov.

Spoluvyhlasovateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia vyvýjajúca činnosť na podporu a ochranu svojich členov v tuzemsku a zahraničí. Je členskou organizáciou Asociácie Európskych priemyselných a obchodných komôr ako aj Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži.

Naši partneri

f